Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

MGG zpracovává vaše osobní údaje bezpečně a pečlivě, takže by se v zásadě neměly dostat k nepovolaným osobám. Vážíme si vaší důvěry v naši společnost a v nakládání s vašimi osobními údaji, proto postupujeme přinejmenším v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže se dočtete, jak tuto ochranu konkrétně zabezpečujeme.

Osobní údaje, které zpracováváme

MGG zpracovává vaše osobní údaje proto, že využíváte našich služeb nebo nám je sami poskytujete. Využíváním těchto služeb souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme v souladu s tímto prohlášením. Níže následuje přehled osobních údajů, které zpracováváme:

  • křestní jméno a příjmení
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • IP adresa

Zvláštní a/nebo citlivé údaje, které zpracováváme
MGG nevyužívá žádné zvláštní osobní údaje zákazníků nebo dalších stran vyjma zaměstnanců.

K čemu vaše údaje potřebujeme

MGG zpracovává vaše osobní údaje za tímto účelem:

  • zasílání našeho newsletteru nebo reklamního letáku
  • kontaktování v případě realizace dodávek a s tím spojených služeb
  • informování o změnách našich služeb a produktů
  • kvůli zákonné povinnosti.

Jak dlouho údaje uchováváme

MGG neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k realizaci účelu, za nímž jsme je shromáždili. Pokud to není ze zákona nutné, budou vaše údaje zničeny nebo anonymně využity pro statistické účely.

Sdílení s třetími stranami

MGG neprodává vaše údaje třetím stranám. Poskytuje jim je pouze v případě, že je to nutné pro realizaci dohody s vámi nebo abychom vyhověli zákonným povinnostem. Se společnostmi, které na naši žádost vaše údaje zpracovávají, uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zajistili stejnou míru zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Společnost MGG zůstává za toto zpracování zodpovědná.

Návštěva webových stránek v kostce

MGG využívá funkční a analytické cookies, které jsou anonymizovány. Cookie je malý textový soubor, který se při první návštěvě naší stránky uloží v prohlížeči vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu. Využíváme pouze cookies, které mají výhradně technickou funkci. Starají se o to, aby stránky správně fungovaly. Můžou si například zapamatovat vaše nastavení a pomoci nám v tom, aby stránky pracovaly bez problémů. Můžeme díky nim naše stránky také vylepšit. Z odběru cookies se můžete odhlásit tím, že internetový prohlížeč nastavíte tak, aby je již neukládal. Kromě toho můžete přes nastavení odstranit z prohlížeče veškeré informace, které se dříve uložily. Bližší vysvětlení viz: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Prohlížení, upravování a vymazání údajů

Máte právo si své osobní údaje prohlédnout, upravit je nebo je vymazat. Žádost o nahlédnutí, úpravu nebo vymazání můžete zaslat na e-mail privacy@mgg.com. Abychom si byli jistí, že jste žádost o nahlédnutí do údajů podali vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii svého průkazu totožnosti. V průkazu můžete znečitelnit fotografii a rodné číslo. Toto poslouží k ochraně vašeho soukromí. MGG zareaguje na vaši žádost co nejrychleji, avšak nejpozději během čtyř týdnů.

Ochrana

Společnost MGG bere ochranu vašich údajů vážně a využívá náležitá technická a organizační opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neautorizovanému přístupu, nechtěnému zveřejnění a nevyžádané úpravě. Pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou dostatečně chráněny, anebo zpozorujete známky jejich zneužití, obraťte se na našeho IT manažera. Kromě toho máte kdykoli právo podat stížnost nebo námitku k úřadu pro ochranu osobních údajů (Autoriteit Persoonsgegevens – Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag).

Změny

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli z nejrůznějších důvodů změnit tím, že na naše stránky umístíme jeho upravenou verzi. Doporučujeme vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o způsobu, jakým vaše osobní údaje využíváme. Aktuální verze je z 25. května 2018.

Souhlas s používáním cookies

MGG používá cookies například ke zlepšení a analýze webových stránek pro sociální média a ujišťuje se, že vidíte relevantní reklamy. Jestli chcete vědět více o cookies, prosím navštivte MGG.com/cz/cookies/.Tím, že souhlasíte se zásadami cookies, dáváte MGG povolení používat na našich webových stránkách optimální cookies. Klikněte na  "Upravit nastavení" ke změnění Vašich preferencí.

Accept cookies Adjust settings